Vybírá se provozovatel koupaliště. Pozor! Jen nejvyšší cena nestačí
By admin - Posted on 23 Září 2015


V současné době probíhá výběrové řízení na provozovatele pardubického koupaliště Cihelna, které má posledních dvacet let ve správě Petr Ministr. Ten se výběrového řízení jako jeden ze dvou adeptů účastní také. Výherce řízení, kterého po důkladném prostudování všech dodaných podkladů vybere komise, obdrží koncesi opravňující k provozování koupaliště na dalších sedm let. Je přitom veřejně známo, že se komise nebude řídit pouze nejvyšší cenovou nabídkou, ale bude brát v úvahu i další parametry.

Kdy bude (staro)nový provozovatel koupaliště Cihelna znám, se zatím přesně neví: „V brzké době zasedne komise, která bude vybírat nejvhodnějšího adepta. Kromě ceny budou prostudovány i další doložené informace a plány tak, aby se koupaliště mimo jiné těšilo i co nejvyšší oblibě obyvatel,“ říká Jan Řehounek, náměstek pardubického primátora. Tentýž muž zároveň doplňuje: „Komise poté navrhne vybraného adepta radě města, která definitivně rozhodne. Kdy to ale bude, zatím nejsem schopen říci.“

Nezávisle na výběrovém řízení ve věci letního koupaliště také probíhá celková interní analýza, která má za úkol ukázat, zda jsou městské sportovní areály spravovány efektivně. A to jak v případě koupaliště, tak i aquaparku, stadionu i skateparku. Na starost má tuto analýzu náměstek Řehounek: „Dostal jsem na její zpracování čas do konce října. Nutno podotknout, že analýza nijak nesouvisí s výběrovým řízením na provozovatele koupaliště,“ říká.

Teoreticky by pak mohla nastat situace, kdy bude nový provozovatel Cihelny znám dříve, než budou známy výsledky analýzy. Na základě jejích výsledků by pak radní města ale byli oprávněni smlouvu s novým provozovatelem i zrušit. To v případě, že by dospěli k názoru nevydávat koncesi na dalších sedm letů: „Zákon o zadávání veřejných zakázek umožňuje kdykoliv zrušit výběrové řízení. Pouze však v případě, kdy k tomuto rozhodnutí existují závažné důvody,“ vysvětluj Řehounek.

Hospodaří sportoviště efektivně?
Nápad na interní analýzu efektivity sportovišť se zrodil v hlavě radního Vítězslava Novohradského z ČSSD, který kritizoval, že každé sportoviště spravuje jiný provozovatel a sám by byl pro sjednocení. Jeho návrh na zpracování analýzy politici následně schválili. Sám přitom jako jednotného provozovatele navrhl obecně prospěšnou společnost PAP Pardubice, která v současné době provozuje Aquacentrum Pardubice: „Nemuseli bychom měnit zakládací listinu, protože zahrnuje všechny činnosti v oblasti sportu a rekreaci na území Pardubic,“ vysvětluje svojí vizi Vítězslav Novohradský.

Tagy

Odkazy

Tunisko

Tunisko, idealni misto pro vasi dovolenou.